vision express

Servisa līgums

Pasūtot vai saņemot brilles Vision Express optikas veikalos, katram ir iespēja slēgt briļļu servisa līgumu, kas ir spēkā 1 (vienu) gadu no pirkuma veikšanas brīža.

Mūsu briļļu servisa līgums piedāvā samazināt jūsu izdevumus:

  • ietvara bezmaksas remonts, ja to ir iespējams veikt
  • 70% atlaide, iegādājoties līdzvērtīgas briļļu lēcas saplēsto vai sabojāto vietā, ar
    nosacījumu, ka nemainās recepte
  • 70% atlaide, iegādājoties tādu pašu vai līdzvērtīgu ietvaru sabojātā vietā
    Šajā servisa līgumā paredzētās atlaides nav spēkā vienlaicīgi ar citām atlaidēm.

70% atlaide var tikt piemērota brillēm, kuru vērtība nepārsniedz sabojāto briļļu
vērtību, uz kurām ticis noslēgts šis briļļu servisa līgums.

Briļļu nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā, servisa līgums nav spēkā.
Līgums ir spēkā 12 mēnešus no tā parakstīšanas brīža.

Briļļu servisa līguma cena: 10 EUR